התחברות
English
הרשמה לניוזלטר
.V.O.D - סרטי הקרן בארכיון הסרטים הישראלי 🎞️ ניוזלטר יוני 2024📣

הנחיות לקראת חתימת הסכם השקעה בהפקה ופירוט נספחים נדרשים

ביקור התזמורת / במאי: ערן קולירין / צילום: שי גולדמן (2007)

 

מפיק/ה שקיבל/ה את אישור הקרן להשקעה בהפקה יפעל/תפעל על פי השלבים הבאים לקראת חתימה על הסכם ההשקעה:

1. כשלושה חודשים לפני המועד שנקבע לתחילת קדם ההפקה תעביר ההפקה לקרן:

2. בתוך שבועיים ממועד העברת החומרים הנ"ל תקבל ההפקה אישור מהקרן להתקדם לקראת החתימה על ההסכם לפי לוח הזמנים של ההפקה. (שימו לב כי יש לצאת לצילומים בתוך מקסימום 3 חודשים מרגע חתימת ההסכם ולכן יש לתכנן את מועד החתימה בהתאם).

3. לאחר קבלת האישור מהקרן להתקדם לקראת חתימה, תשלח ההפקה תקציב הוצאות  מפורט, טופ שיט ומקורות מימון להפקה, על בסיס פורמט התקציב.

4. לאחר אישור התקציב ע"י הקרן, ייקבע מועד לחתימת הסכם השקעה בהפקה. עד למועד החתימה, י/תעביר המפיק/ה לקרן את הנספחים ברשימה שלהלן, הנדרשים לחתימה על הסכם ההשקעה בהפקה.

 

דוגמא לחוזה השקעה בהפקה

 


רשימת הנספחים לחוזה ההשקעה בהפקה

 

לנספחים והטפסים להם יש קישור לדוגמא, יש למלא את הפרטים הנדרשים בקובץ שהורד מהאתר.

הנספחים חייבים להיות בהתאם להנחיות הקרן והדוגמאות המקושרות לסעיפים במסמך זה.

* תקציב: פורמט תקציב להגשה לקרן / פורמט תקציב לקופרודוקציה.
* גיבוי ספרי הנהלת חשבונות של ההפקה לאחר קליטת התקציב.

 

* תכנית צילומים שבועית (ריבועים).

 

* הסכם בין המפיקים (במקרה של הפקה משותפת). 
* חוזים חתומים עם הבמאי/ת, התסריטאי/ת, ועם יוצר/ת המקור.
* רשימת צוות ושחקנים בהפקה.
* חוזים או דיל ממו עם אנשי צוות הפקה בכירים: מנהל הפקה, צלם ראשי, מנהל אמנותי, עורך, מנהל מוסיקלי.
* חוזים או דיל ממו עם לפחות שני שחקנים.

 

* טבלה המציגה את רשימת המשקיעים, סכום השקעתם וזכויותיהם בהכנסות מהסרט וברווחים.
* טפסי גורם מממן חתומים על פי הנוסח בעברית או באנגלית.
* חוזה או מכתב כוונות להפקות בקופרודוקציה.

 

* מסמכי רישום תאגיד ואישור בעלי זכויות חתימה בתאגיד.
* אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.

 

* נספח הוראת ביטוח.
* אישור קיום ביטוחים.

 

 

לנוחיותכם - להלן טבלת עזר למעקב אחר הכנת הנספחים