התחברות
הרשמה לניוזלטר
English🌎 .V.O.D - סרטי הקרן בארכיון הסרטים הישראלי 🎞️ ניוזלטר ספטמבר 2023📣

הנחיות לקראת חתימת הסכם השקעה בהפקה ופירוט נספחים נדרשים

ביקור התזמורת / במאי: ערן קולירין / צילום: שי גולדמן (2007)

 

מפיק/ה שקיבל/ה את אישור הקרן להשקעה בהפקה יפעל/תפעל על פי השלבים הבאים לקראת חתימה על הסכם ההשקעה:

1. כשלושה חודשים לפני המועד שנקבע לתחילת קדם ההפקה תעביר ההפקה לקרן:

2. בתוך שבועיים ממועד העברת החומרים הנ"ל תקבל ההפקה אישור מהקרן להתקדם לקראת החתימה על ההסכם לפי לוח הזמנים של ההפקה. (שימו לב כי יש לצאת לצילומים בתוך מקסימום 3 חודשים מרגע חתימת ההסכם ולכן יש לתכנן את מועד החתימה בהתאם.)

3. לאחר קבלת האישור מהקרן להתקדם לקראת חתימה, תשלח ההפקה תקציב הוצאות  מפורט, טופ שיט ומקורות מימון להפקה, על בסיס פורמט התקציב.

4. לאחר אישור התקציב ע"י הקרן, ייקבע מועד לחתימת הסכם השקעה בהפקה. עד למועד החתימה, י/תעביר המפיק/ה לקרן את הנספחים ברשימה שלהלן, הנדרשים לחתימה על הסכם ההשקעה בהפקה

דוגמא לחוזה השקעה בהפקה.


רשימת הנספחים לחוזה ההשקעה בהפקה:

לנספחים והטפסים להם יש קישור לדוגמא, יש למלא את הפרטים הנדרשים בקובץ שהורד מהאתר.

הנספחים חייבים להיות בהתאם להנחיות הקרן והדוגמאות המקושרות לסעיפים במסמך זה.

 

לנוחיותכם - להלן טבלת עזר למעקב אחר הכנת הנספחים.