קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

נספחים לחתימת חוזה השקעה

להלן קובץ אקסל להורדה:

הקובץ מכיל 5 גליונות:

1. רשימת נספחים לחתימה על הסכם השקעה בהפקה.

2. טופ שיט של תקציב לפי דרישת הקרן.

3. תקציב מפורט המקושר לגליון ה"טופ שיט".

4. דוגמה לבניית One Liner.

5. דוגמה ללוח זמנים של הפקת הסרט.

נא להוריד הקובץ למחשב האישי ולהשתמש בדוגמאות לצורך בניית הנספחים המוגשים לקרן בחתימת הסכם ההשקעה

להורדת הקובץ