קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

נספחים לחתימת חוזה השקעה

להלן קובץ שני קבצים להורדה: קובץ אקסל וקובץ PDF להורדה:

קובץ האקסל מכיל 5 גליונות:

1. רשימת נספחים לחתימה על הסכם השקעה בהפקה.

2. טופ שיט של תקציב לפי דרישת הקרן.

3. תקציב מפורט המקושר לגליון ה"טופ שיט".

4. דוגמה לבניית One Liner.

5. דוגמה ללוח זמנים של הפקת הסרט.

 

קובץ ה PDF מכיל הנחיות לניהול ספרי החשבונות של ההפקה ומיועד למפיק, רו"ח ההפקה ומנהל החשבונות של ההפקה.

נא להוריד הקובצים למחשב האישי ולהשתמש בדוגמאות לצורך בניית הנספחים המוגשים לקרן בחתימת הסכם ההשקעה. את קובץ ה PDF נא להעביר לרו"ח ההפקה ולמנהל החשבונות.

להורדת הקובץ ה"אקסל"                                                          להורדת קובץ ה- PDF