התחברות
English
הרשמה לניוזלטר
.V.O.D - סרטי הקרן בארכיון הסרטים הישראלי 🎞️ ניוזלטר אפריל 2024📣

השקעה בפיתוח תסריט

עמוד זה הנו לצרכי מידע בלבד


פיגומים / במאי: מתן יאיר / צילום: ברטק בינק

הנחיות - השקעה בפיתוח תסריט

 1. קרן הקולנוע הישראלי משקיעה מדי שנה בפיתוחם של תסריטים משלב הסינופסיס המורחב ועד לתסריט מלא.

 2. הקרן מפרסמת מועד להגשת תקצירים ובוחרת בדרך של קריאה ומיון ב20-30 פרויקטים.

 3. הקרן רשאית להחליט על השהייה, עיכוב, הרחבה או ביטול של כל מועד הגשה וכל הגשה שהתקבלה במסגרתו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק ההחלטה או לפצות את המגישים באותו המועד.

 4. לא קיימת למגיש בקשה זכויות קנויה לכך שבקשתו להשקעה תתקבל או תיבדק (כגון במקרה שבו תחליט הקרן על ביטול מועד ההגשה, הדבר יכול להיעשות עם או בלי בחינת הבקשות שהוגשו, ככל שהוגשו) והמגיש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הקרן, בעניין זה.

 5. הקריאה היא בשני מסלולים:

  א. המסלול הפתוח - פתוח לכל. במסלול הפתוח סך ההשקעה הוא עד 30 אלף ש"ח.

  ב. המסלול המקצועי - מיועד ליוצרי קולנוע שכבר כתבו תסריט לסרט קולנוע עלילתי ארוך.

      במסלול המקצועי סך ההשקעה הוא עד 50 אלף ש"ח. 

 6. בנוסף, הקרן משקיעה בעריכת התסריטים של הפרויקטים בפיתוח, וכן בעריכת התסריטים של פרויקטים שהומלצו על ידי הלקטורים במסגרת הקריאה והמיון במסלולי ההפקה.

 7. הליכי הקריאה, המיון והבחירה, כמו גם הליכי אישור וביצוע השקעות הקרן השונות והבקרה אחר מימושן, כפופים לנהלי הקרן.


אופן ההגשה 

ההגשה תתבצע במועד דרך אתר הקרן בלבד ותכלול את המפורט להלן:

 1. פרטים מלאים של המגיש/ה והיוצרים כמופיע במודול ההגשה. שימו לב: הפרויקטים יועברו ללקטורים ללא שמות היוצרים או פרטים לגביהם.

 2. תמצית הרעיון - עד 30 מילים.

 3. סינופסיס - עד 300 מילים.

 4. הצהרת כוונות - עד 500 מילים. החזון הקולנועי, התפיסה האסתטית, התמות המרכזיות, המקורות מהם נשאבו הרעיונות בתסריט, מידע נוסף עבור הלקטורים. כאן ניתן להוסיף, רק אם רוצים, צילומי רפרנס רלוונטיים להגשה, ללא ציון שמות היוצרים.

 5. סינופסיס מורחב - 4-6 עמודים - pdf, רווח 1.5, פונט 13. חובה למספר את העמודים. הסינופסיס המורחב הוא תיאור העלילה המרכזית של הסרט ועלילות המשנה המשולבות בה, פריסה של השתלשלות העלילה מתחילתה ועד סופה, תוך תיאור העולם בתוכו מתקיים הסיפור, הדמויות המניעות אותו והמהלך שהן עוברות. הסינופסיס המורחב ייכתב תוך שימת לב לסוגה (ז'אנר) של הסרט.

 6. תיאור דמויות במודול ההגשה - שורה לדמות  שימו לב: יש להקפיד על אנונימיות מלאה של זהות היוצרים בהגשת הפריטים המצוינים בסעיפים 2 עד 6.

במילוי ההגשה מצהיר/ה המגיש/ה כי בידיו הזכויות להגשת הפרויקט לכתיבת תסריט מלא ולהפקת סרט עפ"י התסריט ועשיית שימוש מסחרי בו.


תנאי הסף 

 1. ההגשה במסלול הפתוח פתוחה לכל.

 2. על המגישים במסלול המקצועי להוכיח ניסיון קודם בכתיבה של סרט עלילתי באורך של 50 דקות לפחות (או 3 פרקים בסדרת דרמה) שהוקרן במסגרת מקצועית, מסחרית או פסטיבלית.

 3. כל תסריטאי/ת רשאי/ת להגיש פרויקט אחד במועד.


תשובות למגישים

 1. התשובה תינתן למגיש/ה תוך ארבעה חודשים.

 2. הגשת הבקשות תיעשה אך ורק בהתאם למתכונת כמפורט ובסמוך למועד ההגשה, הקרן לא תדון בבקשות שהוגשו שלא בהתאם למתכונת. לא נדונה בקשה בשל ליקוי במתכונת ההגשה, ניתן יהיה להגישה שוב במחזור הקריאה והמיון הבא.


מפגשים וחומרים רלוונטיים

מפגש שאלות תשובות עם אביטל בקרמן בנושא מסלול פיתוח בקרן הקולנוע הישראלי

לינק לוימאו / לינק לפייסבוק


מפגש עם לי גילת בנושא כתיבת סינופסיס מורחב

לינק לוימאו / לינק לפייסבוק


בקשות להשקעה בהוצאה לאור של ספר - ניתן להגיש לקרן בזמן מועדי הגשה לפיתוח בלבד! 
לאופן הגשת בקשה להשקעה בספר, ראו מידע בלינק המצורף. 


עמוד זה הנו לצרכי מידע בלבד