התחברות
English
הרשמה לניוזלטר
.V.O.D - סרטי הקרן בארכיון הסרטים הישראלי 🎞️ ניוזלטר אפריל 2024📣

הסדרי נגישות בקרן הקולנוע הישראלי

קרן הקולנוע הישראלי פועלת ומקדמת את נושא הנגישות.

אנו רואים באנשים עם מוגבלות לקוחות שווי זכויות, הזכאים ליהנות מנגישות מלאה לשירותי הארגון. הקרן פועלת לפי המוגדר בחוק במטרה לסייע לאנשים עם מוגבלות לשפר את איכות החיים ולאפשר את שילובם בחברה בדרך של כבוד, שוויון ועצמאות.

התאמות אלו נעשות בכפוף ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התשנ"ח -1998) והתקנות על פיו.

הסדרי נגישות מבנה

הקרן מקדמת את נגישות משרדיה, כדי לאפשר גישה וקבלת שירות לכלל היוצרים, וביניהם גם ליוצרים עם מוגבלות.

דרכי גישה - קיים רצף גישה מהחניה / רחוב דרך הכניסה ועד למעלית.

כניסה נגישה – יש.

מעלית – יש.

שירות לקוחות נגיש

הדרכות עובדים לשירות נגיש - הדרכנו והכשרנו את עובדינו בהיבטי הנגישות השונים. מטרת ההדרכות ליצור מודעות בקרב עובדי החברה לנושא הנגישות ולהקנות להם כלים מעשיים למתן שירות נגיש.

נתב שיחות נגיש - המענה הקולי הונגש כך שהמידע מוקלט בשפה ברורה. 

אמצעים חלופיים ליצירת קשר בכתובת דוא"ל info@filmfund.org.il

נגישות אתר האינטרנט

אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה ככל הגולשים .

אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.

התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי

הבדיקות נבחנו לתאימות עבור דפדפנים Firefox ו  .Explorer Internet

האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו - Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.

מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.

איש קשר נגישות

לפנות בימים א'-ה', בין השעות 09:00 עד 16:00 לרכזת הנגישות אשר פרטיה מפורסמים להלן:

שם: דנה גורן.

טלפון:    03-5628180 פקס: 03-5625992

דוא"ל: dana@filmfund.org.il