התחברות
English
הרשמה לניוזלטר
.V.O.D - סרטי הקרן בארכיון הסרטים הישראלי 🎞️ ניוזלטר יוני 2024📣

השקעה בהפקה

עמוד זה הנו לצרכי מידע בלבד


גט / בימוי: רונית אלקבץ, שלומי אלקבץ / צילום עמית ברלוביץ'  (2014)

 

 

קרן הקולנוע הישראלי (ע"ר) תומכת בהפקתם של סרטים עלילתיים באורך מלא. המבוססים על תסריט עלילתי באורך 70 דקות לפחות, (60 דקות לסרטי אנימציה) ושעמדו בקריטריונים של הגדרת סרט ישראלי בחוק הקולנוע ותקנותיו, המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע.

תקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), תשס"ה - 2005

 

הליכי הקריאה, המיון והבחירה, כמו גם הליכי אישור וביצוע השקעות הקרן השונות והבקרה אחר מימושן, כפופים לנהלי הקרן.

 

תמיכת הקרן בהפקה מבוצעת בשני מסלולים עיקריים: 

מסלול מרכזי - השקעה של 2 מליון ₪.

הנחיות להגשה - השקעה בהפקה מסלול מרכזי.

מסלול ביכורים - השקעה של עד 1 מליון ₪.

הנחיות להגשה - השקעה בהפקה מסלול ביכורים.

בכל אחד מהמסלולים ניתן להגיש סרטים לילדים ונוער וכן סרטים בז'אנרים השונים: דרמה, קומדיה, אנימציה, סרטי אימה, מדע בדיוני וכד'.

יש להירשם לאתר הקרן על מנת להגיש בקשה להשקעה בהפקה.  


נהלים כלליים

 1. הקרן מפרסמת לפחות שני מועדי הגשה בשנה להגשת בקשות להשקעה בהפקה.

 2. הקרן רשאית להחליט על השהייה, עיכוב, הרחבה או ביטול של כל מועד הגשה נוסף שייפתח (מעבר לשני המועדים השנתיים לעיל), וכל הגשה שהתקבלה במסגרתו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק ההחלטה או לפצות את המגישים באותו המועד.

 3. הגשת בקשה להשקעה פתוחה לכל. הבקשה להשקעה היא על בסיס "חבילת הפקה" על כל מרכיביה כמפורט באתר הקרן, בכל אחד מהמסלולים.  התסריטים מועברים ללקטורים (יועצים אמנותיים) ללא ציון שם היוצרים, כל הפרטים המזהים המוגשים בחבילת ההפקה יישמרו בקרן.

 4. הגשת הבקשה היא מקוונת ותתבצע ע"י המפיק / חברת ההפקה, באמצעות אתר הקרן. הגשת הבקשה כרוכה בהרשמה לאתר .

 5. לא קיימת למגיש בקשה זכויות קנויה לכך שבקשתו להשקעה תתקבל או תיבדק (כגון במקרה שבו תחליט הקרן על ביטול מועד ההגשה, הדבר יכול להיעשות עם או בלי בחינת הבקשות שהוגשו, ככל שהוגשו) והמגיש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הקרן, בעניין זה.

 6. בכל מועד רשאי במאי/ת ותסריטאי/ת לכלול את שמו בשתי חבילות הפקה. מפיק/חברת הפקה בשלוש חבילות הפקה.

 7. לא ניתן לקבל השקעה בתסריט או בסרט שקיבל השקעה בהפקה מקרן אחרת המתוקצבת על ידי משרד התרבות והספורט בתחום העלילתי.

 8. תוקפה של התחייבות הקרן להשקעה בהפקה היא לשנתיים ממועד אישור ההשקעה ומותנית בקבלת התמיכה השנתית של הקרן ממשרד התרבות והספורט.

 9. יוצרים/ות המעוניינים/ות להגיש בקשת השקעה מתבקשים/ות לקרוא בעיון את מסמך "נהלי הגשה" הספציפיים לכל תחום ולהגיש בקשתם/ן בהתאם למפורט בו. הגשה שלא תעמוד בתנאי הסף ובנהלי ההגשה עד לסגירת המועד תדחה.

 10. הקרן תשתתף בהשקעה בסרטי עלילה המיועדים להפצה ולהקרנה ראשונה בבתי הקולנוע.

 11. הליך הקריאה והמיון יסתיים בתוך ארבעה חודשים מהמועד האחרון להגשה.

 12. בסמוך למתן תשובות המועד, יקבל כל מגיש שלוש חוות דעת מפורטות. חוות הדעת ישלחו ללא  ציון שמות הלקטורים.

 13. המגיש/ה רשאי/ת להגיש את התסריט עד 3 פעמים. כל בקשה תבחן על ידי צוות לקטורים אחר.

 

 

العربية አማርኛ Русский English

עמוד זה הנו לצרכי מידע בלבד