התחברות
English
הרשמה לניוזלטר
.V.O.D - סרטי הקרן בארכיון הסרטים הישראלי 🎞️ ניוזלטר אפריל 2024📣

אופן הגשת הגשה מקוונת באתר

המערכת תאפשר הגשה למסלול רק בתאריכים המיועדים לכך בהתאם לפרסומי הקרן.

ההגשות לקרן במסלולי ההשקעה בהפקה, פיתוח והשלמת ההפקה נעשות אך ורק בצורה מקוונת דרך אתר הקרן.

על מגישי הבקשה להיות רשומים לאתר.

בלחיצה על "התחברות" בדף הבית מתבצעת ההרשמה והכניסה למערכת המקווננת.

להגשת הבקשה יש להיכנס למודול ההגשה על פי מסלול ההגשה הרלוונטי.