התחברות
English
הרשמה לניוזלטר
.V.O.D - סרטי הקרן בארכיון הסרטים הישראלי 🎞️ ניוזלטר אפריל 2024📣

מועדי הגשה מתוכננים לשנת 2024

השקעה בהפקה 
 
14.01.24-23.01.24 מסלול מרכזי, מסלול ביכורים
 
השקעה בהשלמת הפקה
 
14.01.24-23.01.24
 
השקעה בפיתוח
 
יפורסם

יש לעקוב אחר העדכונים,

מועדי ההגשה מתפרסמים באתר ובקול קורא, לפחות חודש מראש.