התחברות
English
הרשמה לניוזלטר
.V.O.D - סרטי הקרן בארכיון הסרטים הישראלי 🎞️ ניוזלטר יולי 2024📣

מסלולי הגשה

מועד הגשה להשקעה בהפקה

השקעה בהפקה-מרכזי-יולי 2023 (מרכזי)

מועד הגשת בקשות להשקעה בהפקה במסלול המרכזי לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע.
מסלול
מרכזי
סטטוס
סגור
מועד נעילה
23.07.2023 23:30

מגישים חדשים באתר : יש להירשם לאתר הקרן החדש לביצוע ההגשות במועד זה

דרישות סף

* תסריטאי/ת – אין דרישת סף.

* מפיק/ה - על המפיק/ה להיות מפיק/ה פעיל/ה עם ניסיון מקצועי מוכח בהפקה של סרט עלילתי באורך של 60 דקות או 150 דקות דרמה אשר הופקו והוקרנו ו/או שודרו ואשר בבעלותו/ה חברת הפקה רשומה (או אשר הינו עוסק מורשה שיקיים שותפות לצרכי הסרט במידה ויאושר).

* מפיק/ה שניסיונו/ה הוא הפקת סרט/ים של בן/ת זוג ו/או קרוב משפחה צריך/ה לקבל את אישור הקרן להגשה במסלול המרכזי.

* בהגשת בקשות להשקעה בסרטי אנימציה או משולבי אנימציה על המפיק/ להיות מפיק/ה פעיל/ה עם ניסיון מקצועי מוכח בהפקה של סרט עלילתי משולב אנימציה באורך של 40 דקות או 4 סרטי אנימציה קצרים באורך של 5 דקות לפחות, אשר הופקו והוקרנו ו/או שודרו ואשר בבעלותו/ה חברת הפקה רשומה עם ניסיון בהפקת סרטים ואשר מקיימת רצף פעילות.

* במאי/ת - על הבמאי/ת להיות בעל/ת ניסיון בימוי של סרט עלילתי באורך של 60 דקות או לחלופין 50 דקות דרמה במצטבר, שהופקו והוקרנו עבור גוף מקצועי מוכר, כגון גורם מזמין או משדר ו/או שביים/ה סרט גמר שזכה להצלחה ולהכרה בארץ ובחו"ל.

שימו לב: במסלול זה במאי/ת הסרט אינו יכול להיות גם מפיק/ת הסרט לבדו.


נוהל ההגשה

ההגשה תתבצע במועד דרך אתר הקרן בלבד ותכלול את המפורט להלן:

1. פרטים מלאים של המגיש/ה והיוצרים כמופיע במודול ההגשה. (שימו לב: הפרויקטים יועברו ללקטורים ללא ציון שמות היוצרים או פרטים לגביהם.) 

2. תסריט – בקובץ PDF בפורמט הקרן. ללא ציון שמות היוצרים.

3. תקציר - עד 900 מילים. ללא ציון שמות היוצרים.

4. הצהרת כוונות – עד 500 מילים. החזון הקולנועי / התפיסה האסתטית / התמות המרכזיות / המקורות מהם נשאבו הרעיונות / מידע נוסף עבור הלקטורים. כאן ניתן לצרף, רק אם רוצים, צילומי רפרנס הרלוונטיים להגשה. ללא ציון שמות היוצרים.

5. תיאור דמויות במודול ההגשה – שורה לדמות. ללא ציון שמות היוצרים.

6. מאפיינים מיוחדים של ההפקה – כתשובות לשאלות במודול ההגשה.

7. מסמך לא אנונימי שאינו מועבר ללקטורים -  צירוף קובץ הסכם בראשי תיבות בין המפיק/ה, במאי/ת ותסריטאי/ת. ניתן לצרף גם מסמכי הפקה נוספים - הסכמים/ מכתבי כוונות של משקיעים, הסכמים עם מפיקים מחו"ל או כל מסמך אחר היכול לספק לקרן מידע נוסף על ההפקה ואינו מופיע במסמכי ההגשה - עד 15 עמודים בקובץ pdf אחד.

8. לינקים לעבודות קודמות (לא מועבר ללקטורים בשלבי הקריאה הראשונים).

9. תקציב ומקורות מימון – סכום הבקשה מהקרן וגיוס מתוכנן בישראל ובחו"ל.

10. הצהרות המגיש/ה על היותו בעל הזכויות בסרט.

 

הבהרות נוספות:

* ניתן להגיש כל פרויקט עד 3 פעמים, כל פעם לצוות לקטורים אחר.

* המגיש/ה רשאי/ת לשנות את מסלול ההגשה במועדים השונים (לא ניתן לשנות מסלול בתוך המועד), ובתנאי שהוא עומד בדרישות אותו המסלול.

* הפרויקטים יועברו לקריאת היועצים האמנותיים ללא ציון שמות המגישים, כל הפרטים המוגשים בחבילת ההפקה יישמרו  בקרן.

* שמות היועצים האמנותיים יהיו חסויים עד לסיום תהליך הקריאה והמיון.


השקעת הקרן

א. היקף השקעת הקרן יעמוד על לפחות 2 מיליון ש"ח. 

ב. על המפיק/ה להביא ממקורותיו או לגייס באופן עצמאי את יתרת הסכום, בהיקף שלא יפחת מ-1 מיליון ₪  (קופרודוקציות בין לאומיות – 2 מיליון ₪). הקרן תשקיע את חלקה רק לאחר שהמפיק/ה הוכיח/ה לשביעות רצון הקרן שאכן גייס/ה את שאר התקציב הדרוש להפקת הסרט.

ג. ההחלטה של הקרן לגבי סכום ההשקעה תיקבע בלעדית עפ"י שיקול הדעת והמלצות היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן, והיא מותנית באישור הוועד המנהל של הקרן.