התחברות
English
הרשמה לניוזלטר
.V.O.D - סרטי הקרן בארכיון הסרטים הישראלי 🎞️ ניוזלטר יולי 2024📣

מסלולי הגשה

מועד הגשה להשקעה בהפקה

השקעה בהפקה-ביכורים-ינואר 2024 (ביכורים)

מסלול "סרטי ביכורים" מיועד לבמאי/ת ו/או תסריטאי/ת שזהו סרטם הראשון או השני. באם מדובר בסרט שני, הסרט יופק בתוך חמש שנים מהסרט הראשון של היוצר/ת. השקעת הקרן במסלול זה היא עד מיליון ₪.
מסלול
ביכורים
סטטוס
סגור
מועד נעילה
23.01.2024 23:30

מגישים חדשים באתר: יש להירשם לאתר הקרן החדש לביצוע ההגשות במועד זה

דרישות סף

* תסריטאי/ת – אין דרישת סף.

* מפיק/ה - במסלול סרטי ביכורים על המפיק/ה להיות מפיק/ה פעיל/ה עם ניסיון מקצועי מוכח בתחום ההפקה (או ההפקה בפועל), של סרט עלילתי באורך של 60 דקות או 150 דקות דרמה אשר הופקו והוקרנו ו/או שודרו ואשר בבעלותו/ה חברת הפקה רשומה (או אשר הינו עוסק מורשה שיקיים שותפות לצרכי הסרט במידה ויאושר).

*מפיק/ה שניסיונו/ה הוא הפקת סרט/ים של בן/ת זוג ו/או קרוב משפחה צריך/ה לקבל את אישור הקרן להגשה במסלול ביכורים.

*בהגשת בקשות להשקעה בסרטי אנימציה או משולבי אנימציה על המפיק/ה להיות מפיק/ה פעיל/ה עם ניסיון מקצועי מוכח בהפקה של סרט עלילתי משולב אנימציה באורך של 40 דקות או 4 סרטי אנימציה קצרים באורך של 5 דקות לפחות, אשר הופקו והוקרנו ו/או שודרו ואשר בבעלותו/ה חברת הפקה רשומה עם ניסיון בהפקת סרטים ואשר מקיימת רצף פעילות. 

*במאי/ת - בוגרת של בי"ס למקצועות הקולנוע שביימ/ה סרט/ים במסגרת מסלול הלימודים ו/או מי שביימ/ה סרטים (גם סרטים קצרים) בשוק החופשי.

שימו לב: במסלול זה במאי/ת הסרט אינו יכול להיות גם מפיק/ת הסרט לבדו.


נוהל ההגשה

ההגשה תתבצע במועד דרך אתר הקרן בלבד ותכלול את המפורט להלן:

1. פרטים מלאים של המגיש/ה והיוצרים כמופיע במודול ההגשה. (שימו לב: הפרויקטים יועברו ללקטורים ללא ציון שמות היוצרים או פרטים לגביהם.) 

2. תסריט – בקובץ PDF בפורמט הקרן. ללא ציון שמות היוצרים.

3. תקציר - עד 900 מילים. ללא ציון שמות היוצרים.

4. הצהרת כוונות – עד 500 מילים. החזון הקולנועי / התפיסה האסתטית / התמות המרכזיות / המקורות מהם נשאבו הרעיונות / מידע נוסף עבור הלקטורים. כאן ניתן לצרף, רק אם רוצים, צילומי רפרנס הרלוונטיים להגשה. ללא ציון שמות היוצרים.

5. תיאור דמויות במודול ההגשה – שורה לדמות. ללא ציון שמות היוצרים.

6. מאפיינים מיוחדים של ההפקה – כתשובות לשאלות במודול ההגשה.

7. מסמך לא אנונימי שאינו מועבר ללקטורים -  צירוף קובץ הסכם בראשי תיבות בין המפיק/ה, במאי/ת ותסריטאי/ת. ניתן לצרף גם מסמכי הפקה נוספים - הסכמים/ מכתבי כוונות של משקיעים, הסכמים עם מפיקים מחו"ל או כל מסמך אחר היכול לספק לקרן מידע נוסף על ההפקה ואינו מופיע במסמכי ההגשה - עד 15 עמודים בקובץ pdf אחד.

8. לינקים לעבודות קודמות (לא מועבר ללקטורים בשלבי הקריאה הראשונים).

9. תקציב ומקורות מימון – סכום הבקשה מהקרן וגיוס מתוכנן בישראל ובחו"ל.

10. הצהרות המגיש/ה על היותו בעל הזכויות בסרט.

 

הבהרות נוספות:

* ניתן להגיש כל פרויקט עד 3 פעמים, כל פעם לצוות לקטורים אחר.

* המגיש/ה רשאי/ת לשנות את מסלול ההגשה במועדים השונים (לא ניתן לשנות מסלול בתוך המועד), ובתנאי שהוא עומד בדרישות אותו המסלול.

* הפרויקטים יועברו לקריאת היועצים האמנותיים ללא ציון שמות המגישים, כל הפרטים המוגשים בחבילת ההפקה יישמרו  בקרן.

* שמות היועצים האמנותיים יהיו חסויים עד לסיום תהליך הקריאה והמיון.


השקעת הקרן

א. במסלול ביכורים השקעת הקרן תהיה עד מיליון ש"ח. (אם סכום ההשקעה נמוך ממיליון ש"ח ההשקעה תהיה בהיקף של 40% לפחות מתקציב הסרט.)

ב. הקרן תעביר את חלקה בהפקה רק לאחר שהמפיק/ה הוכיח/ה לשביעות רצון הקרן, שאכן גייס/ה את שאר התקציב הדרוש להפקת הסרט.

ג. ההחלטה של הקרן לגבי סכום ההשקעה תיקבע בלעדית עפ"י שיקול הדעת והמלצות היועצים האמנותיים ומנהלי הקרן, והיא מותנית באישור הנהלת הקרן.