התחברות
English
הרשמה לניוזלטר
.V.O.D - סרטי הקרן בארכיון הסרטים הישראלי 🎞️ ניוזלטר יולי 2024📣

מסלולי הגשה

מועד הגשה לפיתוח תסריט

פיתוח-כללי-ספטמבר 2024

מועד הגשה להשקעה בפיתוח של סרטים עלילתיים באורך מלא ובכתיבתם משלב הסינופסיס המורחב ועד לתסריט מלא.
סטטוס
סגור
מועד נעילה
17.09.2024 23:30

קרן הקולנוע הישראלי משקיעה מדי שנה בפיתוחם של סרטים עלילתיים באורך מלא ובכתיבתם משלב הסינופסיס המורחב ועד לתסריט מלא. 


הקריאה היא בשני מסלולים
המסלול הפתוח - פתוח לכל.
המסלול המקצועי - מיועד לתסריטאי/ת/ים שכבר כתבו תסריט לסרט קולנוע עלילתי ארוך.

הקרן רשאית להחליט על השהייה, עיכוב, הרחבה או ביטול של כל מועד הגשה וכל הגשה שהתקבלה במסגרתו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק ההחלטה או לפצות את המגישים באותו המועד.
לא קיימת למגיש בקשה זכויות קנויה לכך שבקשתו להשקעה תתקבל או תיבדק (כגון במקרה שבו תחליט הקרן על ביטול מועד ההגשה, הדבר יכול להיעשות עם או בלי בחינת הבקשות שהוגשו, ככל שהוגשו) והמגיש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הקרן, בעניין זה.

 

 

הנחיות להגשה - פיתוח כללי

תנאי הסף 

* תסריטאי/ת – אין דרישת סף במסלול הפתוח.

* על התסריטאי/ת/ים במסלול המקצועי להוכיח ניסיון קודם בכתיבה של סרט עלילתי באורך של 50 דקות לפחות (או 3 פרקים בסדרת דרמה) שהוקרן במסגרת מקצועית, מסחרית או פסטיבלית.

 

* כל תסריטאי/ת רשאי/ת לכלול את שמו בהגשה של פרויקט אחד

* במסלול פיתוח חובה לציין את שם התסריטא/ית

* במסלול פיתוח כללי ניתן לציין בהגשה את שם המפיק/ה, הבמאי/ת וחברת ההפקה, אולם אין חובה כזאת

* כל מפיק/ה / חברת הפקה רשאי/ת לכלול את שמו/ה/ם בהגשה של שני פרויקטים בלבד

* בספטמבר 2024 ניתן להגיש כל פרויקט פעם אחת בלבד (למועד פיתוח כללי או למועד פיתוח למפיקים)

 

ההגשה תתבצע במועד דרך אתר הקרן בלבד ותכלול את המפורט להלן:

1. פרטים מלאים של המגיש/ה והיוצרים כמופיע במודול ההגשה. שימו לב: הפרויקטים יועברו ללקטורים ללא שמות היוצרים או פרטים לגביהם.

2. תמצית הרעיון - עד 30 מילים.

3. סינופסיס - עד 300 מילים.

4. הצהרת כוונות - עד 500 מילים. החזון הקולנועי, התפיסה האסתטית, התמות המרכזיות, המקורות מהם נשאבו הרעיונות בתסריט, מידע נוסף עבור הלקטורים. כאן ניתן להוסיף, רק אם רוצים, צילומי רפרנס רלוונטיים להגשה, ללא ציון שמות היוצרים.

5. סינופסיס מורחב - 4-6 עמודים - pdf, רווח 1.5, פונט 13. חובה למספר את העמודים. הסינופסיס המורחב הוא תיאור העלילה המרכזית של הסרט ועלילות המשנה המשולבות בה, פריסה של השתלשלות העלילה מתחילתה ועד סופה, תוך תיאור העולם בתוכו מתקיים הסיפור, הדמויות המניעות אותו והמהלך שהן עוברות. הסינופסיס המורחב ייכתב תוך שימת לב לסוגה (ז'אנר) של הסרט.

6. תיאור דמויות במודול ההגשה - שורה לדמות.

7. במילוי ההגשה מצהיר/ה המגיש/ה כי בידיו הזכויות להגשת הפרויקט לכתיבת תסריט מלא ולהפקת סרט עפ"י התסריט ועשיית שימוש מסחרי בו.

שימו לב: יש להקפיד על אנונימיות מלאה של זהות היוצרים בהגשת הפריטים המצוינים בסעיפים 2 עד 6.

תשובות למגישים
התשובה תינתן למגיש/ה תוך ארבעה חודשים.
הגשת הבקשות תיעשה אך ורק בהתאם למתכונת כמפורט ובסמוך למועד ההגשה, הקרן לא תדון בבקשות שהוגשו שלא בהתאם למתכונת. לא נדונה בקשה בשל ליקוי במתכונת ההגשה, ניתן יהיה להגישה שוב במחזור הקריאה והמיון הבא.

הליכי הקריאה, המיון והבחירה, כמו גם הליכי אישור וביצוע השקעות הקרן השונות והבקרה אחר מימושן, כפופים לנהלי הקרן.