התחברות
English
הרשמה לניוזלטר
.V.O.D - סרטי הקרן בארכיון הסרטים הישראלי 🎞️ ניוזלטר יולי 2024📣

מסלולי הגשה

מועד הגשה להשלמת הפקה

השלמת הפקה-מאי 2023

מסלול השלמת הפקה מיועד לסרטים בשלבים האחרונים של הפקתם
סטטוס
סגור
מועד נעילה
09.05.2023 23:30

מסלול השלמת הפקה מיועד לסרטים בשלבים האחרונים של הפקתם.

ההגשה תתבצע במועד דרך אתר הקרן בלבד ותכלול את המפורט להלן:

  1. פרטים מלאים של המגיש/ה והיוצרים כמופיע במודול ההגשה. שימו לב, הפרוייקטים יועברו ללקטורים ללא ציון שמות היוצרים או פרטים לגביהם.

  2. קישור (לינק) של ה"ראף קאט" באתר VIMEO או אתר מקביל. ההגשה הינה אנונימית, יש להגיש ראף קאט ללא קרדיטים. כמו כן, יש להקפיד ששם המשתמש באתר הצפייה יהיה אנונימי למשך זמן ההגשה.

  3. תקציר - עד 900 מילים.

  4. הצהרת כוונות - עד 500 מילים. החזון הקולנועי / התפיסה האסתטית / התמות המרכזיות / המקורות מהם נשאבו הרעיונות / מידע נוסף עבור הלקטורים.

  5. תיאור דמויות במודול ההגשה - שורה לדמות.

  6. הסכמים בין היוצרים והסכמים רלוונטיים נוספים המעידים על היות המגיש בעל הזכויות בסרט והמוכיחים שלמגיש הזכויות  המלאות לעשות בסרט שימוש מסחרי.

  7. דו"ח אקסל לפי הדוגמה המצורפת הכולל: תקציב הסרט, דו"ח עלות ההפקה עד לשלב ההגשה, תחזית עלות להשלמת  ההפקה, רשימת המשקיעים בהפקה וסכום ההשקעה של כל משקיע. וכן רשימת הצוות המלאה בגיליון המתאים.


תנאי סף

 * אורך הסרט המוגש לצפייה יהיה באורך של 60 דקות לפחות.

 * הסרט נמצא בשלבי העריכה.

 * הסרט מיועד להפצה ולהקרנה מסחרית בבתי הקולנוע.

 * לא נתקבלה תמיכה או השקעה בהפקת הסרט מצד קרן ציבורית ישראלית הממומנת מתקציב.

    משרד התרבות והספורט בתחום העלילתי.

 * הפקת הסרט התבצעה בתוך שנת התקציב הקודמת או בשנת התקציב בה הוגשה הבקשה.


דגשים 

 * ניתן להגיש בקשה להשקעה בהשלמת הפקה בפרויקט עד 3 פעמים. כל בקשה תבחן בידי צוות לקטורים אחר.

 * למען הסר ספק, סרט שהוקרן בעבר בבתי הקולנוע או בגוף משדר כלשהוא,

    לא יהיה רשאי להגיש בקשה להשתתפות ולהשקעת הקרן במסגרת מסלול זה


 השקעת הקרן

 * בקשות ההשקעה יבחנו על ידי לקטורים שיעבירו את המלצותיהם על הסרטים להשקעה.

 * השתתפות הקרן בהשקעה במסלול זה תהיה מיועדת עבור ההוצאות בפועל הנדרשות להשלמת הסרט.