קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

תוצאות מועד מסלול מרכזי-אפריל 2019

השקעה בהפקה- מסלול מרכזי אפריל 2019:


יועצים אמנותיים: איתן ענר, טל גרניט, מירה עווד, סיגלית ליפשיץ

יורם כסלו, שרון מימון, נח סטולמן, מיה רבן, נועה ברמן-הרצברג, שירי ארצי ויעל הדיה.

 
 
 
 
למועד הוגשו 110 פרוייקטים. מתוכם אושרו:
 

1. שבע ברכות

השקעת הקרן :2,000,000 ₪

2. חלב

השקעת הקרן :2,000,000 ₪

3. הנכס

השקעת הקרן :2,000,000 ₪

4. החייל הנעלם

השקעת הקרן :2,000,000 ₪