התחברות
הרשמה לניוזלטר

מידע כללי לפונים לקרן ונהלי הקרן

הבלתי רשמיים / במאי: אלירן מלכה / צילום: ירון שרף (2018)

הנחיות כלליות להשקעה בהפקה

תוקף אישור הקרן להשקעה בהפקה ובפיתוח 

נהלי הקרן


חלוקת התקציב לסרטים

למידע אודות חלוקת התקציב

לסרטים בחלוקה לשנים ובציון מסלולי ההגשה - הסכומים בש"ח